Cenník mobilnej reklamy

Cenník mobilnej reklamy

Bezkonkurenčné ceny, ktoré Vás dostanú do pohybu!

(bezkonkurenčne najvýhodnejšie ceny na trhu oproti konkurencii s kvalitným personálom a vybavením pripraveným propagovať vaše výrobky a služby kdekoľvek na Slovensku)

Veľký mobilný bilbordový vozík

Čas trvania kampane 80km/5hod 100km/6hod 120km/7hod
1 – 3 dni 130 €
135 € 140 €
4 – 7 dní 125 € 130 € 135 €
8 dní a viac 120 € 125 € 130 €

Uvedené ceny sú bez DPH.

V cene je zahrnuté: prepožičanie automobilu s ťahaným reklamným vozíkom s dvoma reklamnými plochami vrátane ceny za službu šoféra a pohonných hmôt počas doby trvania kampane vrátane amortizácie.

V cene nie je zahrnuté: návrh, výrobu, potlač a vyvesenie reklamných plôch, ak si to vyžaduje vaša kampaň, ubytovanie pre šoféra a pohonné hmoty na cestu do miesta a z miesta kampane.

Uvedené ceny v tabuľkách sú uvádzané v cene za jeden deň pri prepožičaní reklamného vozíka v dobe trvania vašej kampane. Čím dlhšia vaša kampaň bude tým lacnejšie vás to bude na deň stáť.

Mobilný reklamný bilbord bicykel

Čas trvania kampane 4hod 5hod 6hod
1 deň 100 € 110 € 120€
5 dní a viac 90 € 100€ 110€

Uvedené ceny sú bez DPH.

V cene je zahrnuté: zapožičanie bicykla s dvojstrannou reklamnou plochou s ktorým sa promotér pohybuje, komunikuje s okoloidúcimi a v prípade potreby rozdáva reklamné predmety alebo letáky.

V cene nie je zahrnuté: návrh, výroba, potlač a vyvesenie reklamných bannerov, dovoz a odvoz z miesta akcie a ak si to vyžaduje vaša kampaň, ubytovanie pre promotéra.

Uvedené ceny v tabuľkách sú uvádzané v cene za jeden deň pri službe promotéra pohybujúceho sa na bicykli v dobe trvania vašej kampane.

Robíme aj celodenné kampane, kedy sa cena stanovuje priamo pri dohode s objednávateľom.

Mobilný reklamný bilbord živý

Čas trvania kampane 4hod 5hod 6hod
1 deň 100 € 110 € 120€
5 dní a viac 90 € 100€ 110€

Uvedené ceny sú bez DPH.

V cene je zahrnuté: zapožičanie reklamného banneru s ktorým sa promotér pohybuje, rozdávanie reklamných letákov, priamy kontakt s ľudmi (ponuka a opis propagovanej akcie).

V cene nie je zahrnuté: návrh, výroba, potlač a vyvesenie reklamných priesvitných bannerov, rovnako tak ako pri bicykloch ubytovanie pre promotéra a pohonné hmoty na cestu do miesta a z miesta kampane.

Uvedené ceny v tabuľkách sú uvádzané v cene za jeden deň pri službe promotéra pohybujúceho sa s reklamným bannerom v dobe trvania vašej kampane.

Robíme aj celodenné kampane, kedy sa cena stanovuje priamo pri dohode s objednávateľom.

Cenník platný od 1.1.2022